HOMO NOVUS

homo novus mine kavalalı

Aydınlamış Yeni İnsan'ı anlatan kitabımız
HOMO NOVUS'da soruyoruz;

Açığa çıkan enerjiler zamanın geldiğine işaret ediyor. Olayların büyüklüğü kuşkusuz düşünebilen ve anlayabilen insanlarda büyük değişimler yaratmak içindi.

Ama Homo-Sapiens' ler için
artık çok geç!

Dünyamız, yeni çağda yüksek okul tedrisatına geçiyor. Peki insanlık üniversiteye gidebilecek sınavı verebildi mi ki?